Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
14.11.2012 Zmluva č. 20121001a o poskytovaní služieb PO a BTS
Služby technika požiar. ochrany a bezpečnostnotech.služby
7/2012
105.00 BENMAR, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
31.10.2012 Dodatok č. 1/2012 k Zmluve o dielo
Oprava dlažby schodov a obkladov pri Dome smútku
6/2012
2,886.12 Stanislav Žiak
Višňové
detail
30.10.2012 Zmluva o dielo
Oprava dlažby schodov a obkladov pri Dome smútku
5/2012
6,641.24 Stanislav Žiak
Višňové č. 135
detail
24.10.2012 Zmluva o dielo č. 86/2012/08431/M/O
Oprava miestnej komunikácie
4/2012
23,328.00 CESTY NITRA a.s.
Murgašova 6, Nitra
detail
23.05.2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov
Stravné lístky
2/2012
0.00 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
detail
18.05.2012 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Poskytovanie právnych služieb
3/2012
0.00 JUDr. KECEROVÁ VESELÁ Anna
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
02.04.2012 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere /B/ č. 02/049/10
Dodatok č. 4
1/2012
132,053.52 Prima banka Slovensko a.s.
Hodžova 11, 010 01 Žilina
detail