Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
24.10.2013 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu č.21089/26110130083
Bezodplatný prevod didaktickej techniky
7/2013
0.00 Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, Bratislava
detail
28.08.2013 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
Udelenie licencie - súhlasu na použitie hudobných diel podľa § 18 ods. 2 písm. g a h Autors. zákona
6/2013
0.00 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3, Bratislava 2
detail
08.08.2013 Zmluva o dielo
Vypracovanie 1., následnej monitorovacej správy pre projekt Regenerácia Centra obce Jasenové
5/2013
300.00 SENSIM, s. r. o.
Hollého 372/33, 010 01 Žilina
detail
18.06.2013 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
Udelenie licencie - súhlasu na použitie hudobných diel podľa § 18 ods. 2 písm. g a h Autors. zákona
4/2013
0.00 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3, Bratislava 2
detail
31.05.2013 Zmluva č. 1215440
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na primeranú odmenu
3/2013
33.50 SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, Bratislava
detail
30.05.2013 Kúpna zmluva
Spoluvlastnícke podiely v pozemkoch parcelách "C"
2/2013
1.19 Mária Škorvánková
Lúčky 268/19, Rajecké Teplice
detail
11.04.2013 Celoročná dodávateľská zmluva č. 1/2013
Dodávka bravčového a hovädzieho mäsa
1/2013
0.00 Mária Andrísková
Kľače č. 113, 013 19
detail
15.01.2013 Zmluva o dielo č. 105/2012/08431/MO
Výstavba cesty
8/2012
11,327.56 CESTY NITRA, a. s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail