Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
05.11.2014 Zmluva o dielo
Úprava vozovky, úprava vjazdov a úprava mostíkov
11/2014
34,080.00 CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
27.06.2014 Príloha č. 2 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu 200108 a 200125
Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
10/2014
0.10 Eduard Mittelham
Do parku 8, 010 03 Žilina
detail
26.06.2014 Kúpna zmluva - Zmluva o zriadení predkupného práva
Pozemok
9/2014
120.00 Elemír Mandáček a manželka Anna Mandáčková
Jasenové
detail
11.06.2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Dodávka pitnej vody
6/2014
1.09 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
detail
11.06.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19. 8. 2005
Dodávka plynu
7/2014
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
detail
11.06.2014 Rámcová dohoda č. 01/2014 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Služby v oblasti nakladania s kom. odpadmi a drob. staveb. odpadom
8/2014
0.00 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Nová 134, Považská Bystrica
detail
09.06.2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka elektriny
5/2014
0.00 Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
08.04.2014 Rámcová kúpna zmluva
Dodávka tovaru z predajne Potraviny 030 Jasenové
4/2014
0.00 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
18.03.2014 Zmluva č. 446-11-1570/2014
Údaje z informačného systému katastra nehnuteľností
3/2014
18.00 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
detail
03.03.2014 Dodávateľská zmluva pre dodávku hovädzieho a bravčového mäsa
Hovädzie a bravčové mäso
1/2014
0.00 Mária Andrísková
Obecný úrad Kľače 1, 013 19 Kľače
detail
03.03.2014 Zmluva o dielo - Preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
2/2014
4.00 Eduard Mittelham
Do parku 8, 010 03 Žilina
detail