Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.12.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy, overenie
26/2015
670.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, Kamenná Poruba
detail
29.12.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Budúca zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
27/2015
0.00 NATUR-PACK a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
14.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Služby IS DCOM, aplikačných modulov IS DCOM,integráciu apl. modulov IS DCOM
25/2015
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
01.12.2015 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu č. 985/2015
prevod majetku štátu
22/2015
2,201.28 Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, Bratislava
detail
01.12.2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-539-004/2015
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
23/2015
14,359.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
detail
01.12.2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-540-016/2015
Hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka malá
24/2015
114,813.60 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
detail
23.10.2015 Kúpna zmluva
Pozemky v kat. území Jasenové, cena: 2,75 € za m2
21/2015
0.00 P. Mikolková,Š. Janík, A. Dubcová, M. Grofik, J. Grofik, Ing. P. Škola, J. Kašuba, E. Mandáček
Jasenové, Jasenové, Jasenové, Kamenná Poruba, Jasenové, Jasenové, Jasenové, Jasenové
detail
22.10.2015 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 01/10/2015 + Dohoda o ukončení platnosti zmluvy z r. 2009
Právne služby
20/2015
200.00 JUDr. Kecerová Veselá Anna
nám. SNP 2/2, Rajec
detail
28.09.2015 Darovacia zmluva
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 180/2880 v kat. území Jasenové
19/2015
0.00 ILONA LUBOJACKÁ
Nýdek
detail
24.09.2015 Licenčná zmluva č. U2039/15
Poskytnutie licencie k inf. systému Urbis a služby Systémová podpora
17/2015
140.00 MADE spol. s r. o.
Lazovná 69, Banská Bystrica
detail
24.09.2015 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Vyúčtovanie odmeny elektronickou faktúrou
18/2015
0.00 MADE spol. s r. o.
Lazovná 69, Banská Bystrica
detail
21.08.2015 Zmluva o dielo
Riešenie havarijného stavu verejného osvetlenia
16/2015
9,561.60 TIPLUX, s. r. o.
Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice
detail
20.08.2015 Zmluva o dielo
Prípojka kanalizácie a ČOV pri ZŠ a MŠ Jasenové
15/2015
9,096.60 MONTÁŽNE PRÁCE, VODO-Ú.K.-PLYN
Kunerad 233, 013 13 Rajecké Teplice
detail
27.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na kultúrno-spoločenské podujatie - hodová slávnosť v r. 2015
14/2015
300.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, Žilina
detail
21.07.2015 Kúpna zmluva
Pozemok v kat. území Jasenové
13/2015
13.14 Emília Čerňanská
Žilina
detail
20.07.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20121001a
Poskytovanie služby technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotech. služby
12/2015
50.00 BENMAR s.r.o.
J. Hronca 3421/6, Žilina
detail
17.07.2015 Kúpna zmluva
Pozemok v kat. území Jasenové, cena je 2,19 € /m2
11/2015
2.19 Anna Procházková, P. Jakubíková, L. Skokan, A. Šťastná, J. Zedníková
Višňové, Rajecká Lesná, Žilina, Rajec, Rajec
detail
06.07.2015 Kúpna zmluva
Pozemky v kat. území Jasenové, cena 2.19 €/m2
10/2015
2.19 Štefánia Juríčková,Peter Kurek,Alena Hrončeková, Miroslava Brezániová
Rajec, Jasenové, Jasenové, Rajecké Teplice
detail
28.05.2015 Kúpna zmluva
Spoluvlastnícky podiel v pozemkoch v kat. území Jasenové
9/2015
71.53 Ing. Anton Čapkovič
Košice
detail
16.04.2015 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
Odborná a technologická pomoc pri aktualizácií dokumentácie
8/2015
66.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, Žilina
detail
14.04.2015 Kúpna zmluva
Podiel 18/288 v pozemku KN C parc. 413/17 v kat. úz. Jasenové
7/2015
0.23 Emília Kováčiková
Bytča
detail
03.03.2015 Kúpna zmluva
Pozemok v kat. území Jasenové
6/2015
396.00 Jarmila Dolinayová, Eva Slyšková
Jasenové
detail
24.02.2015 Mandátna zmluva
Činnosť "Správa verejného obstarávania obce"
2/2015
60.00 Grantum s.r.o.
Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina
detail
24.02.2015 Rámcová kúpna zmluva
Dodávka tovaru - kancelárske a školské potreby, ostatný papier. sortiment
3/2015
0.00 KOEXIMPO, s.r.o.
Kamenná 19, 010 79 Žilina
detail
24.02.2015 Rámcová kúpna zmluva
Dodávka hygienických a čistiacich potrieb, ostatného drogistického sortimentu
4/2015
0.00 NEDOROST
Tomáša Ružičku 11, 010 01 Žilina
detail
24.02.2015 Rámcová kúpna zmluva
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní
5/2015
0.00 DEJVI s.r.o.
K cintorínu 668, 010 04 Žilina
detail
02.02.2015 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - dodatky č. 1., 2, 3.
Vykonávanie pôsobnosti v zmysle zák.416/2001 Z. z., odborná príprava podkladov na rozhodovaciu činnosť zml. obcí ...
1/2015
0.00 Obce Rajeckej doliny, Mesto Rajec, Rajecké Teplice
Rajec, Rajecké Teplice, okolité obce
detail