Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
15.12.2016 Mandátna zmluva č. 8/2016
Obstarávanie Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Jasenové
19/2016
2,700.00 Ing. arch. Ján Burian - Urbion
A. Kmeťa 305/40, Žilina
detail
08.11.2016 Zmluva o poskytnutí služieb
Zabezpečenie školy v prírode pre deti zo ZŠ Jasenové
17/2016
115.00 Občianske združenie Tramptária
Okružná 558/27, Veľký Ďur
detail
08.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Inf.systému DCOM z r. 2015
Pripojenie k inf. systému DCOM
18/2016
1.00 DataCentrum elektronizácie územ. samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, Bratislava
detail
03.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb 01/10/2015
Poskytovanie právnych služieb
16/2016
200.00 JUDr. Kecerová Veselá Anna, advokátka
Nám. SNP 2/2, Rajec
detail
27.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov
Zabezpečenie systému združ. nakladania s odpadmi
13/2016
0.00 Natur-pack a.s.
Ružová dolina 6, Bratislava
detail
27.06.2016 Darovacia zmluva
Hnuteľný majetok štátu podľa prílohy č. 1
14/2016
0.00 Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií
Lamčská cesta 8/A, Bratislava
detail
27.06.2016 Kúpna zmluva
pozemok parc. č. 303/1 - zastavaná plocha
15/2016
1.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec
nám. A. Škrábika 41/7, Rajec
detail
14.06.2016 Kúpna zmluva
Spoluvlastnícke podiely v katastrálnom území Jasenové
12/2016
164.14 Ing. Milan Dubec, Juraj Brezáni, Ing. Pavol Brezáni, Martin Šmárik
Žilina, Rajec, Jasenové, Jasenové
detail
13.05.2016 Kúpna zmluva
Pozemok
11/2016
207.05 Ing. Jozef Kopačka, Pavol Grofik
Martin, Bratislava
detail
15.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na hodovú slávnosť
10/2016
800.00 Źilinský samosprávny kraj
Komenského 48, Žilina
detail
01.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Služba Magio Internet
7/2016
34.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
detail
01.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Biznis linka M
8/2016
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
detail
01.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Biznis linka M
9/2016
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
detail
17.03.2016 Zmluva č. 76255 o poskytnutí dotácie z prostr. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

6/2016
700.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
08.02.2016 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlast. práva k pozemkom
Pozemky v kat. území Jasenové
5/2016
0.00 P. Mikolková, Š. Janík, A. Dubcová, M. Grofik, J. Grofik, Ing. P. Škola, J. Kašuba, E. Mandáček
Jasenové, Kamenná Poruba
detail
27.01.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016
Nebytové priestory na I. poschodí v budove Obecného úradu Jasenové
1/2016
270.00 Ing. Petra Nemčeková, PhD.
Jasenové č. 63
detail
27.01.2016 Kúpna zmluva
Pozemky v kat. území
2/2016
79.78 Grofik Ján
Martin
detail
27.01.2016 Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve o prevode vlast. práva
Pozemky v kat. úz. Jasenové
3/2016
0.00 Ilona Lubojacká
Nýdek, okr. Frýdek - Místek, ČR
detail
27.01.2016 Zmluva o dielo č. 001/2016
Záväzok vybudovať kamerový systém v obci Jasenové
4/2016
23,987.28 VJ control, s.r.o.
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
detail