Detail zverejnenia zmluvy - 1/2017

Evidenčné číslo: 1/2017
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Oslovenie rodičov,priateľov, podnikateľov,sponzorov mat. školy - 2% dane z príjmu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Valéria Gažúrová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: zast. Monika Kontšeková
Funkcia: správca

Dátum podpisu: 14.02.2017
Dátum zverejnenia: 21.02.2017
Dátum účinnosti: 14.02.2017
PDF príloha: