Detail zverejnenia zmluvy - 3/2017

Evidenčné číslo: 3/2017
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Pozemok v kat. území Jasenové
Cena: 2201.50 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Valéria Gažúrová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Mgr. Andrej Dolník
Adresa - sídlo: Konská
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 07.03.2017
Dátum zverejnenia: 07.03.2017
Dátum účinnosti: 08.03.2017
PDF príloha: