Detail zverejnenia zmluvy - 5/2017

Evidenčné číslo: 5/2017
Názov zmluvy: Zmluva č. 37157 o poskytnutí dotácie
Predmet zmluvy: Dotácia na zabezpečenie vybavenia a servisu DHZ, ochr. prostriedky
Cena: 3000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Valéria Gažúrová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vendelín Horváth
Funkcia: generálny sekretár

Dátum podpisu: 02.06.2017
Dátum zverejnenia: 05.06.2017
Dátum účinnosti: 06.06.2017
PDF príloha: