Detail zverejnenia zmluvy - 7/2017

Evidenčné číslo: 7/2017
Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 1805/2017 o zbere a preprave kom. odpadu
Predmet zmluvy: Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Cena: 16064.64 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Valéria Gažúrová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: T+T a.s.
Adresa - sídlo: A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČO: 36400491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Sokolovský
Funkcia: Predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 12.06.2017
Dátum zverejnenia: 12.06.2017
Dátum účinnosti: 12.06.2017
PDF príloha: