Detail zverejnenia zmluvy - 8/2017

Evidenčné číslo: 8/2017
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie súhlasu - licencie na hudobnú produkciu
Cena: 80.40 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Valéria Gažúrová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
Adresa - sídlo: Rastislavova 3, Bratislava
IČO: 00178454
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 10.07.2017
Dátum zverejnenia: 17.07.2017
Dátum účinnosti: 10.07.2017
PDF príloha: