Detail zverejnenia zmluvy - 10/2017

Evidenčné číslo: 10/2017
Názov zmluvy: Dohoda o poskytnutí dotácie
Predmet zmluvy: Dotácia na rekonštrukciu kaplnky
Cena: 3000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Valéria Gažúrová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec
Adresa - sídlo: Nám. A. Škrábika 41/7, 015 01 Rajec
IČO: 31924611
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Hluzák
Funkcia: Farár Farnosti Rajec

Dátum podpisu: 06.10.2017
Dátum zverejnenia: 06.10.2017
Dátum účinnosti: 06.10.2017
PDF príloha: