Detail zverejnenia zmluvy - 12/2017

Evidenčné číslo: 12/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Zateplenie prístavby budovy Obecného úradu Jasenové - cena bez DPH
Cena: 98155.94 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Valéria Gažúrová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: ULTRASTAV s. r. o.
Adresa - sídlo: Š. Moyzesa 431/14, Žiar nad Hronom
IČO: 45881146
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Boris Riva, RNDr. Andrej Cabánik
Funkcia: Konatelia spoločnosti

Dátum podpisu: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 30.11.2017
Dátum účinnosti: 30.11.2017
PDF príloha: