Detail zverejnenia zmluvy - 9/2017

Evidenčné číslo: 9/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Preprava a zneškodňovanie odpadu
Cena: 0.10 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Valéria Gažúrová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Enviro ways s.r.o.
Adresa - sídlo: Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
IČO: 50520075
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 02.09.2017
Dátum zverejnenia: 04.09.2017
Dátum účinnosti: 04.09.2017
PDF príloha: