Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka elektriny
24/2018
69.89 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
detail
25.11.2018 Mandátna zmluva
Zabezpečenie procesu verej. obstarávnia - Novostavba byt. domov
23/2018
3,600.00 LEDAS, s. r. o.
Trnavská 70, Bratislava
detail
20.11.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/5/2018 z 1. 5. 2018
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice - zmena termínu a ceny
22/2018
145,577.75 CB construct, spol. s r. o.
Oravská 2350/1, Žilina
detail
29.10.2018 Kúpna zmluva
Pozemky v kat. území Jasenové
21/2018
134.70 Rudolf Kašuba, Valeria Gažurová
Jasenové
detail
01.10.2018 Dodatok ku zmluve o zbere kuchynského odpadu
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
19/2018
0.00 DF Družstvo, s.r.o.
Gaštanová 1008/27
detail
01.10.2018 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo šk. jedálne
20/2018
20.00 4NAT s.r.o.
Gaštanová 1008/27, Bytča
detail
21.08.2018 Zmluva o technickej pomoci
Technická pomoc pri zabezpečovaní procesu predchádzajúceho výstavbe bytových domov
18/2018
16,000.00 IRDET s.r.o.
Magočovská 347/3, Žilina
detail
29.06.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky
16/2018
670.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
29.06.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky
17/2018
670.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, Kamenná Poruba
detail
17.05.2018 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drob. stav. odpadu vo VOK
Vývoz odpadu vo VOK, cena je za km
15/2018
1.50 URÍK s. r. o.
Zátočná 467/16, Rajecké Telice
detail
16.05.2018 Zmluva o dodávke plynu
Dodávka plynu do Základnej školy v Jasenovom
13/2018
490.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
detail
16.05.2018 Zmluva o dodávke plynu
Dodávka plynu do odberných miest Obce Jasenové
14/2018
450.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
detail
02.05.2018 Zmluva o dielo č. 1/5/2018
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
12/2018
138,822.10 CB construct, spol. s r. o.
Oravská 2350/1, 010 01 Žilina
detail
02.05.2018 Zmluva o dielo
Preprava a zneškodňovanie odpadu zo škol. jedálne
11/2018
4.80 DF Družstvo s. r. o.
Gaštanová ul. 1008/27, Žilina
detail
30.04.2018 Ukončenie zmluvy o dielo
Ukončenie zmluvy o dielo
10/2018
0.00 Enviro ways s. r. o.
Gaštanová 1008/7, Bytča
detail
24.04.2018 Zmluva č. 38498 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Dotácia pre DHZO
9/2018
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana
Kutuzovova 17, Bratislava
detail
12.04.2018 Darovacia zmluva
Hasiace prístroje
8/2018
0.00 Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom
detail
04.04.2018 Kúpna zmluva
Pozemok v katastránom území Jasenové
7/2018
16.80 Marián Janek
Martin
detail
20.03.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
Spracovanie dokumentácie operácií pri prevádzke informačných systémov z hľadiska ochrany osobných údajov
6/2018
100.00 BROS Computing, s. r. o.
Zádubnie 169, Žilina
detail
28.02.2018 Rámcová kúpna zmluva
Tovar zo sortimentu
5/2018
0.00 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
detail
21.02.2018 Kúpna zmluva
Spoluvlastnícke podiely v pozemkoch v kat. území Jasenové
4/2018
1,813.14 Ing. Mgr. Ivan Janek
Slovany, 038 43 Kláštor pod Znievom
detail
19.02.2018 Zmluva o spolupráci
Spolupráca - 2% z daní z príjmu
3/2018
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, Žilina
detail
31.01.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmena - viď. pdf príloha
2/2018
0.00 NATUR-PACK, a. s.
Ružová dolina 6, Bratislava
detail
30.01.2018 Rámcová kúpna zmluva
Tovar zo sortimentu dodávateľa pre základnú školu
1/2018
0.00 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
detail