Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.09.2019 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 50614/2019
Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu EÚ
12/2019
0.00 Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26, Kežmarok
detail
17.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/36
Dotácia - Zariadenia pre separovaný zber - polopodzemné kontajnery
11/2019
1,000.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48, 011 019 Žilina
detail
27.06.2019 Zmluva o poskytovaní služby Periskop pre riaditeľov MŠ
Služba Periskop - online informačný portál
10/2019
6.00 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
Park mládeže 630/1, 040 01 Košice
detail
21.05.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Úprava zmluv. podmienok, práv a povinností zml. strán pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP
8/2019
115,173.11 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
21.05.2019 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 1805/2017 o zbere a preprave kom. odpadu
Úprava cien
9/2019
0.98 T+T, a.s.
A. Kmeťa 18, Žilina
detail
23.04.2019 Zmluva č. 39 216 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiar.ochrany
Dotácia na zabezpečenie materiálno-tech. vybavenia DHZO, os. ochr. prostriedky, odb. prípravu členov, servis- opravy
7/2019
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, Bratislava
detail
11.04.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Vydávanie certifikátov, služby súvisiace s vydávaním certifikátov
6/2019
105.60 Disig, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
detail
01.03.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja z 1.1.2005
Ukladanie odpadov
5/2019
41.84 Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Nám. SNP 18/18, Rajec
detail
14.02.2019 Zmluva o spolupráci
Oslovovanie rodičov žiakov, priateľov školy - účel získať 2% z dane z príjmov pre MŠ
4/2019
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, Žilina
detail
31.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/123
Služby virtuálnej knižnice a poskytovanie aplikačných programov v mat. škole
2/2019
9.00 KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1/360, Košice
detail
31.01.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Spracúvanie osobných údajov v IS Virtuálna knižnica
3/2019
0.00 KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1, Košice
detail
07.01.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve (r.2016) o zabezpečení syst. združ. nakladania s odpadmi
Nakladanie s odpadmi z obalov
1/2019
0.00 Natur-pack, a.s.
Ružová dolina
detail