Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
1/2019 00000000 Prijaté faktúry č. 1-78/2019
viď. príloha
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2019
31.03.2019
01.04.2019
5/2018 00000000 Prijaté faktúry č. 348-426/2018
viď. príloha
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2018
-
31.01.2019
3/2019 00000000 Prijaté faktúry č. 216-286/2019
viď. príloha
neuvedené - neuvedené
0.00 04.09.2019
16.09.2019
26.09.2019
2/2019 00000000 Prijaté faktúry č. 79-215/2019
viď. príloha
neuvedené - neuvedené
0.00 02.07.2019
-
10.07.2019