Detail zverejnenia zmluvy - 4/2019

Evidenčné číslo: 4/2019
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Oslovovanie rodičov žiakov, priateľov školy - účel získať 2% z dane z príjmov pre MŠ
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca

Dátum podpisu: 14.02.2019
Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum účinnosti: 15.02.2019
PDF príloha: