Detail zverejnenia zmluvy - 5/2019

Evidenčné číslo: 5/2019
Názov zmluvy: Dodatok č. 7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja z 1.1.2005
Predmet zmluvy: Ukladanie odpadov
Cena: 41.84 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Adresa - sídlo: Nám. SNP 18/18, Rajec
IČO: 31930387
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: zastúpený: Mgr. Anna Paulínyová
Funkcia:

Dátum podpisu: 01.03.2019
Dátum zverejnenia: 01.03.2019
Dátum účinnosti: 02.03.2019
PDF príloha: