Detail zverejnenia zmluvy - 7/2019

Evidenčné číslo: 7/2019
Názov zmluvy: Zmluva č. 39 216 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiar.ochrany
Predmet zmluvy: Dotácia na zabezpečenie materiálno-tech. vybavenia DHZO, os. ochr. prostriedky, odb. prípravu členov, servis- opravy
Cena: 3000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad č.50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, Bratislava
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vendelín Horváth
Funkcia: generálny sekretár DPO SR

Dátum podpisu: 23.04.2019
Dátum zverejnenia: 23.04.2019
Dátum účinnosti: 24.04.2019
PDF príloha: