Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu z 1. 6. 2018
Dodávka plynu
5/2020
2.06 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
detail
16.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu z 1. 6. 2018
Dodávka plynu
6/2020
2.06 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
detail
07.04.2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distrib. sústavy
Pripojenie zariadenia
4/2020
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianek 2927/8, Žilina
detail
20.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiar. ochrany
Dotácia na zabezpečenie materiálno-techn. vybavenia DHZO, os. ochr. pomôcky,odbornú prípravu členov
3/2020
3,000.00 Dobrovoľnlá požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, Bratislava 3
detail
03.03.2020 Zmluva o spolupráci
Oslovovanie osôb za účelom využitia možnosti použiť ich podiel 2% z dane z príjmu
2/2020
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, Žilina
detail
26.02.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
1/2020
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, Bratislava
detail