Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
10.11.2022 Zmluva o dielo
Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jasenové na roky 2023-2030
21/2022
70.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD.
Štúrova 230/117, Spišská Stará Ves
detail
26.10.2022 Kúpna zmluva
Pozemok v k. území Jasenové
20/2022
0.25 Ing. Anna Červená
Rajecké Teplice
detail
13.10.2022 Darovacia zmluva
Vyzbieraná čiastka - 2% z daní z príjmu pre Materskú školu v Jasenovom
18/2022
493.12 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
13.10.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Výpočtová technika
19/2022
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
BLUMENTAL Offices, nám. M. Korvína 1, 811 07 Bratislava
detail
12.10.2022 Kúpna zmluva
Pozemky v kat. území Jasenové
17/2022
27.60 Jarmila Dolinayová, Mária Zúbková, Daniela Cibáková
Jasenové
detail
18.08.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Finančné prostriedky - Obnova knižničného fondu Obecnej knižnice v Jasenovom
16/2022
1,300.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
detail
09.08.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Finančný príspevok na podporu propagácie destinácie Rajecká dolina
13/2022
300.00 Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1/29, Rajecké Teplice
detail
09.08.2022 Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spol. ob. úradu z 1. 6. 2010
Pristúpenie k Zmluve - Mesto Rajecké Teplice
14/2022
0.00 Mesto Rajec. obce: Čičmany, Fačkov, Malá Čierna, Kľače, Jasenové, Mesto R. Teplice
nám. SNP, Rajec, Čičmany, Fačkov, M. Čierna, Kľače, Jasenové, Raj. Teplice
detail
09.08.2022 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 3011/2020
Úprava cien - zber a preprava kom. odpadu (cena za ks)
15/2022
1.14 T+T, a.s.
A. Kmeťa, Žilina
detail
15.07.2022 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-ZA-VO-302-014/2022
Cisternová automobilová striekačka malá Iveco cas 15
12/2022
52,620.60 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
15.06.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 613/2020/UZ
Zmeny v zmluve
11/2022
150.00 Všeobecná úverová banka, a.s,
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
detail
16.05.2022 Zmluva č. 3220447
Dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia, ochr. prac. prostriedky, odbornú prípravu členov
10/2022
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, Bratislava
detail
30.03.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu z 1. 6. 2010
Zánik účasti zmluvných strán
9/2022
0.00 Mesto Rajec, Mesto Rajecké Teplice, obce
Rajec, nám. SNP
detail
29.03.2022 Zmluva o službách č. 180322/1
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
7/2022
1,800.00 OPEN DOOR, s.r.o.
Pázmáňa 2125/27, Šaľa
detail
29.03.2022 Zmluva o službách č. 180322/2
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
8/2022
1,080.00 OPEN DOOR, s.r.o.
Pázmáňa 2125/27, Šaľa
detail
24.03.2022 Zmluva o spolupráci
Oslovenie darcov k darovaniu 2% z dane z príjmu pre Materskú školu Jasenové
6/2022
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12
detail
02.02.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb 01/10/2015 ...
Zmena spôsobu výkonu advokácie poskytovateľa právnych služieb
5/2022
0.00 Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o.
Nám. SNP 2/2, Rajec
detail
20.01.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Internet - materská škola, kamer. systémy
4/2022
38.59 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská, Bratislava
detail
14.01.2022 Zmluva o dielo č. 14012022 z 14. 1. 2022
Vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Jasenové
3/2022
4,200.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 01007 Žilina
detail
13.01.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01022021 z 2. 2. 2021
Ukončenie zmluvy
2/2022
0.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 010 07 Žilina
detail
03.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuch. odpadu
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo školskej jedálne
1-2/2022
0.10 Enwiro ways, s.r.o.
ul. Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča
detail
02.01.2022 Dodatok č. 8 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja
Cena platná od 1. 1. 2022
1-1/2022
63.00 Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Nám. SNP 18/18, Rajec
detail