Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.05.2022 Zmluva č. 3220447
Dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia, ochr. prac. prostriedky, odbornú prípravu členov
10/2022
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, Bratislava
detail
30.03.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu z 1. 6. 2010
Zánik účasti zmluvných strán
9/2022
0.00 Mesto Rajec, Mesto Rajecké Teplice, obce
Rajec, nám. SNP
detail
29.03.2022 Zmluva o službách č. 180322/1
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
7/2022
1,800.00 OPEN DOOR, s.r.o.
Pázmáňa 2125/27, Šaľa
detail
29.03.2022 Zmluva o službách č. 180322/2
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
8/2022
1,080.00 OPEN DOOR, s.r.o.
Pázmáňa 2125/27, Šaľa
detail
24.03.2022 Zmluva o spolupráci
Oslovenie darcov k darovaniu 2% z dane z príjmu pre Materskú školu Jasenové
6/2022
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12
detail
02.02.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb 01/10/2015 ...
Zmena spôsobu výkonu advokácie poskytovateľa právnych služieb
5/2022
0.00 Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o.
Nám. SNP 2/2, Rajec
detail
20.01.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Internet - materská škola, kamer. systémy
4/2022
38.59 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská, Bratislava
detail
14.01.2022 Zmluva o dielo č. 14012022 z 14. 1. 2022
Vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Jasenové
3/2022
4,200.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 01007 Žilina
detail
13.01.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01022021 z 2. 2. 2021
Ukončenie zmluvy
2/2022
0.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 010 07 Žilina
detail
02.01.2022 Dodatok č. 8 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja
Cena platná od 1. 1. 2022
1/2022
63.00 Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Nám. SNP 18/18, Rajec
detail