Detail zverejnenia zmluvy - 1-1/2022

Evidenčné číslo: 1-1/2022
Názov zmluvy: Dodatok č. 8 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja
Predmet zmluvy: Cena platná od 1. 1. 2022
Cena: 63.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Adresa - sídlo: Nám. SNP 18/18, Rajec
IČO: 31930387
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Paulinyová
Funkcia: prevádzkovateľ skládky

Dátum podpisu: 01.01.2022
Dátum zverejnenia: 02.01.2022
Dátum účinnosti: 02.01.2022
PDF príloha: