Detail zverejnenia zmluvy - 2/2022

Evidenčné číslo: 2/2022
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01022021 z 2. 2. 2021
Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvy
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. arch. Peter Krajč - AA
Adresa - sídlo: M. Šinského 9, 010 07 Žilina
IČO: 33339121
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. arch. Peter Krajč
Funkcia: štatutárny zástupca

Dátum podpisu: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
PDF príloha: