Detail zverejnenia zmluvy - 3/2022

Evidenčné číslo: 3/2022
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 14012022 z 14. 1. 2022
Predmet zmluvy: Vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Jasenové
Cena: 4200.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. arch. Peter Krajč - AA
Adresa - sídlo: M. Šinského 9, 01007 Žilina
IČO: 33339121
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. arch. Peter Krajč
Funkcia: štatutárny zástupca

Dátum podpisu: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 14.01.2022
Dátum účinnosti: 15.01.2022
PDF príloha: