Detail zverejnenia zmluvy - 9/2022

Evidenčné číslo: 9/2022
Názov zmluvy: Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu z 1. 6. 2010
Predmet zmluvy: Zánik účasti zmluvných strán
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Mesto Rajec, Mesto Rajecké Teplice, obce
Adresa - sídlo: Rajec, nám. SNP
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: primátori a starostovia obcí - viď. príloha
Funkcia:

Dátum podpisu: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
PDF príloha: