Detail zverejnenia zmluvy - 10/2022

Evidenčné číslo: 10/2022
Názov zmluvy: Zmluva č. 3220447
Predmet zmluvy: Dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia, ochr. prac. prostriedky, odbornú prípravu členov
Cena: 3000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, Bratislava
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Pavol Ceľuch
Funkcia: prezident DPO SR

Dátum podpisu: 03.05.2022
Dátum zverejnenia: 16.05.2022
Dátum účinnosti: 17.05.2022
PDF príloha: