Detail zverejnenia zmluvy - 11/2022

Evidenčné číslo: 11/2022
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 613/2020/UZ
Predmet zmluvy: Zmeny v zmluve
Cena: 150.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Všeobecná úverová banka, a.s,
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31320155
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gumančík, Ing. Lívia Čirská
Funkcia: manažéri klientských vzťahov pobočky Žilina

Dátum podpisu: 13.06.2022
Dátum zverejnenia: 15.06.2022
Dátum účinnosti: 16.06.2022
PDF príloha: