Detail zverejnenia zmluvy - 15/2022

Evidenčné číslo: 15/2022
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 3011/2020
Predmet zmluvy: Úprava cien - zber a preprava kom. odpadu (cena za ks)
Cena: 1.14 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: T+T, a.s.
Adresa - sídlo: A. Kmeťa, Žilina
IČO: 36400491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Ďurajka, Mgr. Alena Krčmáriková
Funkcia: predseda predstavenstva, člen predstavenstva

Dátum podpisu: 18.07.2022
Dátum zverejnenia: 09.08.2022
Dátum účinnosti: 10.08.2022
PDF príloha: