Detail zverejnenia zmluvy - 16/2022

Evidenčné číslo: 16/2022
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmet zmluvy: Finančné prostriedky - Obnova knižničného fondu Obecnej knižnice v Jasenovom
Cena: 1300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Fond na podporu umenia
Adresa - sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Buran, Dr.phil., Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Funkcia: predseda rady FPU, riaditeľ FPU

Dátum podpisu: 27.07.2022
Dátum zverejnenia: 18.08.2022
Dátum účinnosti: 19.08.2022
PDF príloha: