Detail zverejnenia zmluvy - 17/2022

Evidenčné číslo: 17/2022
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Pozemky v kat. území Jasenové
Cena: 27.60 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Jarmila Dolinayová, Mária Zúbková, Daniela Cibáková
Adresa - sídlo: Jasenové
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 12.10.2022
Dátum zverejnenia: 12.10.2022
Dátum účinnosti: 13.10.2022
PDF príloha: