Detail zverejnenia zmluvy - 19/2022

Evidenčné číslo: 19/2022
Názov zmluvy: Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet zmluvy: Výpočtová technika
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Adresa - sídlo: BLUMENTAL Offices, nám. M. Korvína 1, 811 07 Bratislava
IČO: 45736359
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Lešková
Funkcia: výkonná riaditeľka

Dátum podpisu: 06.10.2022
Dátum zverejnenia: 13.10.2022
Dátum účinnosti: 14.10.2022
PDF príloha: