Detail zverejnenia zmluvy - 21/2022

Evidenčné číslo: 21/2022
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jasenové na roky 2023-2030
Cena: 70.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: RNDr. Radomír Babiak, PhD.
Adresa - sídlo: Štúrova 230/117, Spišská Stará Ves
IČO: 48139572
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: RNDr. Radomír Babiak, PhD.
Funkcia: zhotoviteľ

Dátum podpisu: 25.10.2022
Dátum zverejnenia: 10.11.2022
Dátum účinnosti: 11.11.2022
PDF príloha: