Detail zverejnenia zmluvy - 1-2/2022

Evidenčné číslo: 1-2/2022
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuch. odpadu
Predmet zmluvy: Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo školskej jedálne
Cena: 0.10 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Jasenové
Adresa - sídlo: Obecný úrad, Jasenové č. 50, 013 19 pošta Kľače
IČO: 00321346
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mikolka
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Enwiro ways, s.r.o.
Adresa - sídlo: ul. Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča
IČO: 50520075
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 01.01.2022
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
PDF príloha: