Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.04.2024 Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva
Zabezpečenie dodávky čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny pre deti - Školský program
10/2024
0.00 Plantex, s.r.o.
Veselé pri Piešťanoch 417, 92208
detail
04.04.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 4/2024
Finančný príspevok na podporu propagácie destinácie Rajecká dolina
9/2024
250.00 Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1, Rajecké Teplice
detail
25.03.2024 Zmluva č. 3240466 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dotácia pre DHZO - materiálno-tech. vybavenie, servis techniky, odbornú prípravu členov ...
8/2024
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, Bratislava 3
detail
19.03.2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
7/2024
0.00 Natur-pack, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
18.03.2024 Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu
Zber a preprava komunálneho odpadu
4/2024
0.90 Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec
detail
18.03.2024 Zmluva o spolupráci
Oslovovanie rodičov žiakov materskej školy, priateľov školy za účelom využitia 2% z dane z príjmu
5/2024
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
18.03.2024 Zmluva o spolupráci
Oslovovanie rodičov žiakov základnej školy, priateľov školy za účelom využitia 2% z dane z príjmu
6/2024
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
21.02.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP, PO, PZS
Služby BOZP, PO, PZS, cena za 1 rok
3/2024
1,008.00 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava
detail
02.02.2024 Dohoda o podmienkach splácania úveru a o záväzku členov združenia prispievať na platenie úveru
Úver
2/2024
54,249.45 Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
nám. SNP 18/18, Rajec
detail
22.01.2024 Nájomná zmluva
Nájom kontajneru na textil, obuv, hračky, vyprázdnenie a odvoz obsahu
1/2024
24.00 Zdeno Mišutka
Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica
detail